Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii, aby działać zgodnie z oczekiwaniami (np. utrzymywać połączenie).

Walka z głodem

Wspieramy walkę z kryzysem żywnościowym

Zebrano {{ collected_gift_amount_formatted }}

{{ collected_gift_amount | percent_number:300000.0:1:0 }} % Cel: 300000,00 zł

Misja: Program żywnościowy

Niedożywienie stanowi główny problem zdrowotny w Senegalu. Zagrożone są zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące. Wszechobecne ubóstwo jest jedną z nadrzędnych przyczyn zachorowań i śmiertelności, a czynniki takie jak wysoki poziom analfabetyzmu, brak dostępu do opieki zdrowotnej i wody pitnej, złe nawyki żywieniowe oraz brak higieny, zwiększają ryzyko niedożywienia.

Zakładając tę zbiórkę, zasilisz budżet programu dożywiania.

Dzięki Tobie

Przeprowadzimy

szkolenia i pokazy kulinarne z zasad zdrowego żywienia

Przeszkolimy

pracowników służby zdrowia oraz kobiety-liderki, aby skutecznie rozpoznawały przypadki niedożywienia

Dostarczymy

żywność medyczną i suplementy diety najbardziej potrzebującym ośrodkom

Rozdysponujemy

pomoc odpowiednio do zapotrzebowania poszczególnych ośrodków

Zbierając fundusze z Misją, umożliwisz wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian

Zebrane przez Ciebie środki zapewnią pomoc żywnościową dzieciom i ubogim rodzinom w rozwijających się krajach. Pomogą zatrzymać falę zgonów dzieci do lat 5, spowodowanych niedożywieniem. Dzięki programowi dożywiania i szkoleniom personelu oraz mieszkańców w Senegalu, Afganistanie czy Wenezueli, wspieramy lokalne ośrodki medyczne we wprowadzaniu skutecznych rozwiązań dla walki z głodem.

Zobacz trwające zbiórki funduszy na walkę z głodem

Zobacz inne cele

Pomoc w kryzysie

Umożliwisz sprawne działanie zespołu ratowniczo-medycznego PMM Vasco Emergency, w różnych częściach świata.
MISJA - START!

Podstawowa opieka

Wspieramy zdrowie rodzin na wszystkich kontynentach, docierając także do odizolowanych od służby zdrowia uchodźców.
MISJA - START!

Protezy dla dzieci

Zebrane przez Ciebie pieniądze przeznaczymy na zaprojektowanie i stworzenie indywidualnych protez dla kobiet i dzieci po amputacjach wojennych.
MISJA - START!

SOS Ukraina

Dostarczymy transporty ze sprzętem i środkami medycznymi bezpośrednio do ukraińskich szpitali, w odpowiedzi na wskazane przez personel medyczny potrzeby.
MISJA - START!