This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Get involved with Polish Medical Mission's cause for Ukraine!

Wspieramy walkę z kryzysem żywnościowym

{{ collected_gift_amount_formatted }} raised

{{ collected_gift_amount | percent_number:300000.0:1:0 }} % Goal: zł 300,000.00

Decide how you want to get involved and create your fundraising campaign.

You can do whatever you want to raise funds. Pledge your birthday, run a marathon or dedicate your action to a loved one. Choose a campaign name, pick a photo, and just like that, you’ll be ready to start raising money for your incredible charity. Join us as a team or as an individual, it's up to you!

Zakładając tę zbiórkę, zasilisz budżet programu dożywiania.

Dzięki Tobie

Spread the word about your fundraising campaign and ask your friends to give.

Once your campaign is set up, tell everyone about it. The more people you tell, the quicker you’ll reach your goal. Don’t forget to say thank you on behalf of all the people you are helping!

Przeszkolimy

pracowników służby zdrowia oraz kobiety-liderki, aby skutecznie rozpoznawały przypadki niedożywienia

Dostarczymy

żywność medyczną i suplementy diety najbardziej potrzebującym ośrodkom

Rozdysponujemy

pomoc odpowiednio do zapotrzebowania poszczególnych ośrodków

Enjoy your success!

Your friends and you can be proud of your initiative! That is why do not hesitate to share what you have accomplished.

Our fundraisers in action

Zobacz inne cele

Need some help? We have your back.

Because we want you to be successful, we have prepared a series of tips to boost your fundraising campaign.
MISJA - START!

Podstawowa opieka

Wspieramy zdrowie rodzin na wszystkich kontynentach, docierając także do odizolowanych od służby zdrowia uchodźców.
MISJA - START!

Protezy dla dzieci

Zebrane przez Ciebie pieniądze przeznaczymy na zaprojektowanie i stworzenie indywidualnych protez dla kobiet i dzieci po amputacjach wojennych.
MISJA - START!

SOS Ukraina

Dostarczymy transporty ze sprzętem i środkami medycznymi bezpośrednio do ukraińskich szpitali, w odpowiedzi na wskazane przez personel medyczny potrzeby.
MISJA - START!