This site uses cookies and similar technologies to operate as expected (e.g. maintain your connection).

Check out our campaigns

Ukraine emergency

Ukraine emergency

14 milion people in Ukraine had to leave their homes. Since the beginning of the invasiom we have been helping ill and injured in Ukraine, by delivering necessary medical equipment and drugs to Ukrainian hospitals with emergency, surgery and neonatological departments. We run a field hospital in Mykolaiv oblast and we reach people who are stuck with food aid. We have been helping Ukrainian refugees in Poland in Child Friendly Spaces in 8 Polish cities. We take care of children and help adults find employment.
Hunger fight

Hunger fight

Raise funds to help feed children and poor families in developing countries. 811 million people go hungry every day, and 45% of deaths in children under 5 are caused by malnutrition. We provide nutrition and train mothers to properly feed their children, e.g. in Senegal and Tanzania. We provide food aid to poor families in Venezuela, Senegal and Ukraine.
Matka, dziecko i podstawowa opieka

Matka, dziecko i podstawowa opieka

Wszystkie osoby, do których docieramy potrzebują podstawowych elementów zapewniających bezpieczeństwo – schronienia, żywności i pomocy medycznej. Ostatnia z wymienionych jest zwykle zaniedbana ze względu na brakujące fundusze w różnych krajach na całym świecie. Wspólnie z lokalnymi partnerami, staramy się zapewnić mieszkańcom Tanzanii, Jordanii, Wenezueli czy Zambii to, na co zasługują – godne życie.
Protezy dla okaleczonych dzieci i kobiet w Syrii

Protezy dla okaleczonych dzieci i kobiet w Syrii

6 mln Syryjczyków opuściło ojczyznę, setki tysięcy straciło życie lub zdrowie, w tym ponad 200 tysięcy dzieci zostało trwale okaleczonych. Amputacje kończyn uszkodzonych w czasie ataków bombowych, nieleczonych z powodu braku dostępu do pomocy medycznej, to najczęściej przeprowadzane operacje. Na miejscu potrzeba wyposażenia do projektowania i produkcji indywidualnych protez oraz działania ośrodków ortopedycznych umożliwiających rehabilitację. Specjaliści, którzy współpracują z nami na miejscu, potrzebują narzędzi, aby odpowiednio pomóc najmłodszym i dorosłym osobom z doświadczeniem niepełnosprawności i traumy wojennej.
Pomoc emergency w kryzysie

Pomoc emergency w kryzysie

PMM Vasco Emergency Team to przeszkolona do pracy w warunkach ekstremalnych, działająca według klasyfikacji EMT-1 WHO, grupa lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Nasze doświadczenie reagowania w nagłych kryzysach humanitarnych jest w stanie zwiększyć zasięg działania zespołów EMT akredytowanych przez WHO, których na świecie jest zaledwie 37, a tylko 7 z nich jest przeszkolona do roli mobilnej grupy szybkiego reagowania.